Bireysel Danışmanlık / Bireysel Terapi

Bireysel danışmanlık, terapist ile danışan arasında gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin birçok konuyu, sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir. Terapi sürecinde kişi her türlü zihinsel malzemeyi çalışabilme olanağı bulmaktadır.

Kişi, yalnızlık, üzüntü, utanç, öfke, suçluluk gibi duygularını; eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, depresyon, kaygı, stres, değişim ile başetmekte güçlük gibi konuları terapi sürecinde çalışabilmektedir.

Terapi süreci, aslında bir keşif sürecidir. Kişi, kendisini keşfetmeye doğru yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder. İnsan, hayatında birçok değişim ile karşılaşmaktadır, kayıpların varlığında hayat akıp gitmekte, yeni ilişkiler kurulmakta, bağımsız olma yolunda uğraş verilmekte, hayatın içerisinde beklenen ve beklenmeyen hayal kırıklıkları yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu değişimler, hayatın her anında, her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Terapi süreci, her sorunun cevabını, her sorunun çözümünü sağlayamasa da, hayatta karşılaşılan sorunlara dair yeni kaynakları kullanmayı, başka bir pencereden bakabilmeyi, ve bu kaynaklar doğrultusunda sorunlarla başa çıkabilmeyi sağlamaktadır.

Terapiye ihtiyacım olduğunu nasıl bilebilirim?

 1. Hayatınızda olanlarla baş etmekte güçlük çekiyorsanız,

 2. Bir destek almadan elinizdeki kaynaklarınız varolan sorunlarınızı çözmenizde yetersiz kalıyorsa böyle bir sürece başlayabilirsiniz.

BATE Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü’nde bireysel terapi sürecinde kullanılan psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

 • Diyalektik-Davranışçı Psikoterapi

 • Psikodinamik Psikoterapi

 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

 • Stratejik Aile Terapisi

 • Somatik Deneyimleme

 • Çözüm Odaklı Psikoterapi

 • Varoluşçu Psikoterapi

 • Humanistik Psikoterapi

 • Duygu Odaklı Yaşantısal Terapi