top of page

Çift ve Aile Terapisi

Aile Terapisi/Danışmanlığı; aile fertleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan çatışmaların çözülmesini amaçlar.

 

Aile fertleri, çiftler veya birbirine değer verip aile sayan kişiler aile seanslarında kendilerini, düşünce ve duygularını danışmanın sağladığı güvenli bir ortamda birbirlerine ifade ederler. Paylaşılan, ifade edilen deneyimler, bakış açıları ve ihtiyaçlar sayesinde;

 

  1. Bireyler arasındaki ilişkiler güçlenir,

  2. Empati artar,

  3. İhtiyaçlar giderilir,

  4. Çatışmalar yapıcı bir şekilde çözümlenebilir,

  5. Sağlıksız ilişkisel kısır döngüler kırılabilir,

  6. Kaynaklarını ve güçlü yanlarını daha etkin kullanabilir,

  7. Ailede tek bir problemli kişi etiketlemesi yerine herkes sorumluluk alabilir, bakış açıları genişler, stres azalır ve iyileşme tüm aileyi etkiler.

 

Aile üyeleri seanslara birlikte katılır. Aradaki şeffaflık ve danışmanın sağladığı güven ortamı hedeflenen iyileşme için çok önemlidir.

 

Yapılan araştırmalar aile terapisinin çocuk, ergen ve yetişkinlerin yaşadığı birçok sorunun ve olumsuz deneyimin iyileştirilmesinde çok yararlı olduğunu göstermektedir.

 

Aile Danışmanlığı öngörülen zorlu dönemlerde ve geçiş veya uyum dönemlerinden önce alınırsa da çok faydalı olur. Örneğin; yeniden evlenen çocuklu çiftlerin ve çocuklarının yeni geniş aileye uyum sağlamasında, boşanma söz konusuysa, evlilik öncesi danışmanlığı, şehir/ ülke değiştiren aileler, ailede kronik hastalık varsa vb.

 

bottom of page