top of page

Çift ve Aile Terapisi

Çift terapisi, psikolojik yardım arayan çiftler için özel olarak tasarlanmış bir terapi türüdür. Bu terapi, bir çiftin ilişkisini anlamalarına, sorunlarını çözmelerine ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Çift terapisinin temel amacı,

  • iletişim sorunları,

  • çatışmalar,

  • sadakat problemleri,

  • cinsel sorunlar ​gibi

çift ilişkilerine özgü zorluklarla başa çıkmak için çiftlere rehberlik etmektir. Terapi sırasında çiftler, kendi duygusal deneyimlerini ve ilişkilerini daha iyi anlamak için birlikte çalışırlar. Bu yöntem, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Terapi süreci, çiftin ihtiyaçlarına ve sorunlarına bağlı olarak değişebilir. Terapist, çiftlerle bireysel ve çift oturumları düzenler ve farklı terapi teknikleri kullanabilir. Bu teknikler arasında sistemik terapi, duygusal odaklı terapi ve çözüm odaklı terapi gibi yöntemler bulunabilir.

Çift terapisi, çiftlerin daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarına, sorunlarını çözmelerine ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Araştırmalar, çift terapisinin çiftlerin ilişkilerini iyileştirmede etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir (Doss et al., 2017). Ayrıca, bu terapinin bireylerin duygusal refahını artırabileceği ve psikolojik semptomları azaltabileceği bulunmuştur (Whisman, 2019).

Sonuç olarak, çift terapisi, ilişki sorunları yaşayan çiftlere yardımcı olan etkili bir terapi türüdür. Uzman bir terapist rehberliğinde, çiftler bu terapiyi kullanarak daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler inşa edebilirler.

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi, psikolojik sorunları ve duygusal zorlukları çözmek veya yönetmek amacıyla aile üyeleri arasındaki ilişkileri inceleyen ve bu ilişkilere müdahale eden bir terapi türüdür. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından tanımlandığı şekliyle, aile terapisi aile içi dinamikleri ve iletişim kalıplarını anlamak için kullanılır ve bu, aile üyelerinin daha sağlıklı bir şekilde işbirliği yapmalarına ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olur (APA, 2021).

Aile terapisinin temel fikri, bir bireyin psikolojik ve duygusal sorunlarının genellikle aile dinamikleri, iletişim eksiklikleri veya çatışmalar tarafından etkilenebileceği düşüncesine dayanır. Terapi, aile üyelerini bir araya getirir ve onların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını ve sorunlarını nasıl algıladıklarını anlamaya çalışır. Terapist, aile üyelerinin duygusal deneyimlerini ifade etmelerine, sorunlarına daha sağlıklı bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olur.

Aile terapisi, çeşitli yaklaşımlar kullanabilir, bunlardan bazıları aile sistemleri terapisi, yapılandırılmış aile terapisi ve duygusal odaklı terapidir. Her bir yaklaşım, farklı vaka senaryolarına uygun olan çeşitli teknikleri içerebilir. Örneğin, aile sistemleri terapisi, aile üyeleri arasındaki dengesizlikleri ve rolleri inceleyerek sorunları ele alırken, duygusal odaklı terapi daha fazla duygusal derinliğe odaklanır.

Araştırmalar, aile terapisinin birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Aile terapisi, çocuk ve ergen davranış sorunları, bağımlılık, depresyon, anksiyete ve aile içi çatışma gibi konularda kullanılabilmektedir (Lebow et al., 2015). Ayrıca, bu terapi, aile üyeleri arasındaki iletişimi iyileştirerek ailenin genel işlevselliğini artırabilir (Pinsof & Catherall, 1986).

Sonuç olarak, aile terapisi, aile içi sorunları ele almak ve çözmek için etkili bir terapi türüdür. APA'ya göre, bu terapi aile dinamiklerini anlama ve iyileştirme konusunda yardımcı olabilir, böylece aile üyeleri daha sağlıklı bir şekilde bir arada yaşayabilirler. Uzman bir terapist rehberliğinde, aile terapisi aile üyelerine daha mutlu, sağlıklı ve işlevsel bir yaşamın kapılarını açabilir.

Kaynaklar:

American Psychological Association. (2021). Family Therapy. https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/family-therapy

Doss, B. D., Cicila, L. N., Georgia, E. J., & Roddy, M. K. (2017). A Randomized Controlled Trial of the Web-Based OurRelationship Program: Effects on Relationship and Individual Functioning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(10), 1005–1017.

Lebow, J. L., Chambers, A. L., Christensen, A., & Johnson, S. M. (2015). Research on the Treatment of Couple Distress. Journal of Marital and Family Therapy, 41(2), 145–160.

Pinsof, W. M., & Catherall, D. R. (1986). The Integrative Psychotherapy Alliance: Family, Couple, and Individual Therapy. Family Process, 25(3), 317–333.

Whisman, M. A. (2019). Couple Therapy for Depression. American Psychological Association.

bottom of page