top of page

Uzman Klinik Psikolog
Buğse Bilgin

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Ankara Otizm Derneği’nde gönüllü çalışmalar yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Işık Üniversitesi Çocuk Ergen Odaklı Klinik Psikoloji bölümünde “Annelerin öz yeterlik algısı ve ayrılık kaygısının çocuğun ayrılık kaygısı üzerindeki etkisini” incelediği tez çalışması ile tamamlamıştır.
 

ABA (Uygulama Davranış Analizi), eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak özel gereksinimli çocuklarla ABA Terapisti olarak çalışmıştır. PASS Bilişsel Müdahale eğitimi alarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuk ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmüştür.  Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-IV), MOXO d-CPT, ÖÖG Bataryası gibi farklı gelişim gösteren çocukların değerlendirilmesini olanak sağlayan test ve ölçeklerin de uygulayıcısıdır. 
 

2013-2019 yılları arasında Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, bu süreçte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birim Sorumluluğu ve Sağlık, Kültür ve Spor Birim Sorumluluğu görevlerini de sürdürmüştür. 
2014 yılından itibaren TPD Travma, Afet ve Kriz Birimi’nin gönüllü üyelerinden olup, 2018-2022 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve travmatik olaylar sonrasında gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarında ve koordinasyon görevlerinde yer almıştır. 

 

Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay Oyun Terapisi ve MEM, EMDR ve Birey Merkezli Psikoterapi eğitimlerini alarak çocuklara yönelik oyun terapisi, ergenlere yönelik psikoterapi ve bağlanma temelli ebeveynlik yaklaşımıyla ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 

Buğse Bilgin
bottom of page