top of page

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık

Kurumlarda motivasyonun, kurumsal bağlılığın, şirket içi verimliliğin ve etkinliğin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Kurumlara verilen eğitim konuları arasında;

  • İletişim ve İlişki Yönetimi

  • Stresle Başa Çıkma

  • Uyuşmazlık Yönetimi

  • Takım Çalışması

  • İş ve Özel Hayat Dengesi

  • Zaman Yönetimi

  • Duygusal Zeka

  • Etkin Liderlik

vb. konular bulunmaktadır.

Ayrıca bireysel ve kurumsal performans danışmanlığı ve yönetici koçluğu da hizmetlerimiz arasındadır.

bottom of page