top of page

Uzman Klinik Psikolog
Sena Avaz Avcı

Klinik Psikolog Sena Avaz Avcı, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur.  Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Anne Red Algısı, Baba Red Algısı ve Baba Katılımının Genç Kadınların Psikolojik Uyumu ve Depresyonu Üzerindeki İlişkisi” konulu teziyle bitirerek uzmanlığını almıştır.

 

Yüksek Lisans eğitim sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsultasyon-Liyezon bölümünde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde stajyer psikolog olarak çalışmış, vaka ve süpervizyon çalışmalarına katılmıştır. Bunun yanı sıra, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak çalışmış, ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM (Çocuk – Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)’de stajyer psikolog olarak çalışmaya

devam etmiştir. Uzmanlığını aldıktan sonra, Türkiye İş Kurumu’nda eski hükümlü ve uzun süreli işsiz kalmış bireylerle çalışmıştır.

 

Çalışmalarında psikodinamik yöneliminin yanı sıra, Emdr temel ve ileri  düzey eğitimlerini tamamlamış, kayıp-yas, çocukluk çağı travmaları, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozuklukları, depresyon, öfke ve stres yönetimi gibi konuların çalışılmasına entegre etmiştir. Dolores Mosquera’nın verdiği “Dissosiyatif Durumlarla Çalışma, Kendine Zarar Verme Davranışları ve Yıkıcı Parçalarla Çalışma”, Kathy Steele’in “İçsel Eleştirel Parçalar”, Debb Dana’nın Polyvagal Teori eğitimlerine katılarak, terapi çalışmalarına bu yaklaşımları da katmıştır.

Soma Maden Kazası, Atatürk Havalimanı Patlaması gibi yaşanan travmatik olaylarda gönüllü terapist olarak aktif rol almış, travmaya maruz kalan kişilerin travma ile başetmelerini desteklemiştir.

 

Emdr Avrupa onaylı akredite terapistidir.

 

Raja Selvam’ın eğitmenliğinde Integral Somatik Psikoloji eğitiminin 1.modülünü tamamlamış, travma semptomlarının çözülmesi ve kronik stresin hafifletilmesinde etkili psikobiyolojik bir yaklaşım olan Somatik Deneyimleme’nin 3 yıllık eğitimine Ariel Giaretto’nun eğitmenliğinde halen devam etmektedir.

 

Kayıp-yas alanındaki çalışmalarıyla bilinen Roger Solomon’dan Bate ekibi olarak süpervizyon desteği almaya devam etmektedirler.

 

Yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını BATE (Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü) bünyesinde devam ettiren Sena Avaz Avcı, psikoterapi eğitimlerinin yanı sıra Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden 2 yıl süren Rorschach eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Avaz Avcı’nın ulusal pek çok kongrede sunumları bulunmaktadır.

Sena Avaz Avcı
bottom of page