Uzm. Klinik Psk. Sezin ÖTER

Yetişkin, Çift ve Aile Terapisti

sezinoter@yahoo.com

 

St. Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programının Çift ve Aile Terapisi alt dalında uzmanlık eğitimi bitirdi.

Lisans eğitimleri süresince Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde stajlar yaptı. Aile danışmanlığı sertifika programını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yürütülmekte olan “Evlilik ilişkisini etkileyen faktörler” başlıklı projede araştırma görevlisi olarak çalıştı. ENKA Okullarında gerçekleşen liselerarası psikoloji sempozyumunda “Orta ve lise öğrenim çağındaki kız çocuklarda yaşanan depresyonun psiko- sosyal etkenleri” başlıklı bir çalıştay yönetti. Toplumsal yaşanan travmalarda da gönüllü destek vermeye çalışarak, Soma’da gerçekleşen maden kazasının ardından kurulan Dursunbey Psiko-sosyal Destek Merkezi’nde ve İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısının ardından gönüllü terapist olarak destek verdi.

EMDR 1. ve 2. düzey, EFT- Duygu Odaklı Çift Terapisi, PACT-Çift Terapisine Psiko-Biyolojik yaklaşım, travma odaklı aile dayanıklılığını güçlendirme ve MBSR-Farkındalık (Mindfulness) odaklı stress azaltımı eğitimlerini tamamladı. İstanbul Doğum Akademisi’nden 9 ay boyunca aldığı eğitimle Doğuma Hazırlık Eğitimcisi ünvanını aldı. Gebeler ve eşlerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğum anına hazırlamayı amaçlayan bireysel ve grup eğitimleri vermektedir. Kaygı bozuklukları, kayıp ve yas, travma, boşanma, ilişkisel zorluklar, aile bireyleri ve çiftler arasındaki çatışma ve uyum problemleri gibi konularda yetişkin, çift ve ailelerle çalışmaktadır. Ayrıca online olarak da terapi hizmeti vermektedir.

Son Yazılar