top of page

Somatik Deneyimleme

Dr. Peter Levine tarafından geliştirilmiş Somatik Deneyimleme (SE) travma ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, kısa süreli, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşımdır.

SE, bedendeki duyumların farkındalığa geçirilmesi ve takibi ile oluşan tepkilerin tamamlanması, biriken hayatta kalma enerjisinin çözülmesi ve sinir sisteminin kendini dengeleme kapasitesinin yeniden kazanılması ile çalışır. Sinir sistemimizin tekrar sağlıklı çalışır bir hale gelmesiyle; insanlarla sınırlarımızı fark eder, kendimizi güvende hisseder ve çevremizle ilişkimizde korku değil, merak ve keşfetme hali hakim olur.

Somatik Deneyimleme neler sunar?

SE, semptomların oluşumunun ve devam etmesinin altta yatan nedeni olarak sinir sistemi düzensizliğini hedef alır. Bu yüzden iyileşme beden farkındalığına, fizyolojik düzenlemeye ve dengelenmeye dayanır.

SE, stres karşısında kişinin sinir sisteminin verdiği tepkileri bedene odaklanarak ve bedenin düşünce duygu ve davranışları nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir anlayış geliştirerek bir farkındalık kazandırır. Savaş, kaç veya donma tepkilerinde kişinin sinir sisteminin nerede takılı kalmış olduğunu değerlendirmeyi sağlar. Böylece kişiye bu tıkanma durumlarını çözümlemeyi, eski davranış örüntülerini değiştirmeyi ve esnek dayanıklılığı artırmayı sağlayan araçlar kazandırır.

Son yıllarda bilimsel çalışmalar travmatik stres tepkileri ve semptomlarında biyolojik bileşenin önemini gösterirken, somatik farkındalık da psikoterapide giderek daha fazla yer bulmaktadır. Nöro-bilim alanındaki gelişmeler ise somatik yaklaşımların kısa sürede semptomları azalttığını ve uzun vadede de etkili olduğunu desteklemektedir.

Daha detaylı bilgi için bknz: https://somatikdeneyimleme.com/

bottom of page