top of page

İlişkilerde Kriz Yaratan DurumlarÇifti en çok zorlayan davranışlar ve tutumlar öncelikle birbirlerini oldukları gibi kabul etmek yerine devamlı karşı tarafı değiştirme çabası içine girilmesidir. Oysa herkes şartsız sevilmek ve kabullenilmek ister; varoluşumuzun özünde görülmek ve anlaşılmak vardır. Bunu hisseden kişi zaten uzlaşmaya açık olur.


Çiftin birbirinin kişisel sınırlarına saygı duyması ve bunu koruması da önemlidir. Mesela eve misafir çağırılacaksa diğer eşin de o gün uygun olup olmadığının sorulması, bir taraf çok yorgunken diğerinin normalde yapmadığı şeyler konusunda eşine destek olması, birbirlerini istemedikleri şeylere zorlamamaları fakat diğeri için çok önemli konularda kişisel sınırlarını esnetebilmeleri gibi.

  1. Küsmek

  2. Kendini net ifade etmek yerine dolayı imalar yapmak

  3. Birbirine yeterli ve kaliteli zaman ayırmamak

  4. İlişkiyi garantide düşünüp beslememek

  5. İlgi, sevgi ve özellikle takdiri yeteri kadar ifade etmemek

  6. Yeni oluşmuş aile bütünlüğünü göz ardı edip başka kişilerin çok fazla ilişkiye müdahale etmesine izin vermek

  7. Birbirinin özel alanlarına saygı göstermemek

  8. Yeri geldiğinde iki tarafın da alttan almaması, inat yapmak

  9. Her tartışmada ayrılık lafları edilmesi


Şirin Hacıömeroğlu ATÇEKEN

Çift ve Aile Terapisti // B.A.T.E. Kurucu Ortağı

Son Paylaşımlar

bottom of page